Jak se staráme o vaše soukromí - Úvod

Internet BillBoard a.s. je firma, která vyvíjí počítačové programy. Naše programy mohou majitelé internetových stránek použít k zobrazování reklamy na svých stránkách. Tím si vydělávají peníze na provoz – na vytváření stránek, získávání a zpracování informací, které prezentují, atd.

Při své práci se nevyhneme zpracování osobních údajů – tedy informací, které mohou být přímo nebo nepřímo spojeny s konkrétní osobou, např. s vámi. V naprosté většině případů nemůžeme sami tyto osoby, nebo vás, identifikovat. Nemůžeme tedy říci, jak se jmenujete, kde přesně bydlíte nebo jaké je vaše rodné číslo.

Protože ale existuje teoretická možnost, že by například orgány státní moci, jako je soud nebo policie, mohly nařídit spojení našich dat s dalšími, což by nakonec mohlo vést k odhalení vašeho jména apod., chováme se k těmto datům tak, jako by pro vás byla důležitá a v souladu s direktivou GDPR.

To znamená, že jich ukládáme jen tolik, kolik skutečně z různých důvodů potřebujeme. Ukládáme je jen na tak dlouho, jak je nutné. A snažíme se je zabezpečit tak, aby i v případě jejich úniku nebyla zneužitelná a nemělo to pro vás žádné neblahé důsledky.

Z toho vyplývá, že data tam, kde to je možné, šifrujeme, aby si je nemohl přečíst kdokoli. K datům mají přístup jen zaměstnanci, kteří je v rámci své náplně práce potřebují. A ti jsou současně poučeni, jak s daty nakládat.

Na této stránce naleznete informace, jaká data a z jakých důvodů zpracováváme, včetně informací o tom, co můžete dělat, pokud k tomu procesu máte výhrady. Internet BillBoard respektuje vaši volbu a vaše soukromí.

Internet BillBoard respektuje vaší volbu a soukromí.

Pokračujte ve čtení

Jaká data považujeme za osobní

Podle zákona jsou osobními daty jakákoliv data, která jsou spojena nebo mohou být legální cestou spojena s konkrétní fyzickou osobou.

Přestože obvykle nepracujeme se jmény, příjmeními, rodnými čísly ani jinými běžnými daty, která mohou konkrétně určit fyzickou osobu, dostáváme se do styku s jinými údaji, které by k identifikaci posloužit mohly. Toto je jejich výčet.

IP adresy

Pokaždé když vstoupíte na jakoukoliv internetovou stránku, začne si váš počítač posílat informace a data s počítačem (serverem), na kterém je daná stránka umístěna.

Tak jako my lidé potřebujeme pro posílání dopisů své adresy a směrovací čísla, potřebují je i počítače. Každý z nich, i ten váš, má svou IP adresu, pomocí které mu mohou jiné počítače v síti internet poslat data.

IP adresa vypadá např. takto: 192.168.45.12

Nejde tedy o skutečnou adresu vašeho domu nebo bytu, ale jen o číslo, pomocí kterého se počítače při vzájemné komunikaci poznají, a bez něhož by internet nefungoval.

I když my z této IP adresy o vás mnoho nepoznáme, rozhodly již dříve soudy, že je třeba na tento údaj pohlížet jako na osobní. Je to proto, že ve spojení s jinými daty by soudy nebo policie či jiné orgány státní moci mohly z IP adresy adresu vašeho domu nebo bytu odvodit.

Je důležité si uvědomit, že téměř každá internetová stránka je dnes složená z mnoha menších částí, podobně jako je obrázek puzzle složen z mnoha dílků. Každá z těchto částí může být zpracovávána jiným počítačem (serverem). Při jedné návštěvě jedné stránky tak vaši IP adresu může obdržet mnoho různých počítačů na mnoha různých místech světa.

V případě našich klientů se stránka může skládat z vlastního obsahu, např. článku, videa a z reklamních ploch. Vstoupíte-li na takovou stránku, uvidí IP adresu vašeho počítače nejen klient, ale i my.

Tam, kde to není nutné, se snažíme neuchovávat celou IP adresu. Např. tak, že zahodíme poslední číslo této adresy. Tím se znemožní jakékoliv spojení dat s vaším počítačem. Je to podobné jako odstranění posledního čísla z adresy domu nebo PSČ. Případná zásilka by byla i tak doručena do správného města, ale ne do správného domu.

Ne vždy je to však možné. V některých případech, například k nalezení internetového škůdce nebo podvodníka, potřebujeme úplnou IP adresu.

V případech, kdy zpracováváme úplnou IP adresu, se k této IP adrese a všem datům s ní spojeným chováme jako k osobním datům.

Předávání IP adres nemůžete zabránit, protože je vyžadováno pro fungování internetu jako takového. Pokud chcete, můžete ale svou skutečnou IP adresu skrýt pomocí specializovaných služeb. I tyto služby však vaší skutečnou IP adresu uvidí.

Identifikátory čtenářu webových stránek

Kdykoli váš prohlížeč internetových stránek komunikuje v síti WWW s jinými počítači, mohou si tyto počítače do vašeho počítače uložit krátké informace. Jedná se o jednoduchý dotaz typu: „Dobrý den, mohl byste mi prosím na chvíli uložit tohle?“ Ty obvykle pomáhají zlepšovat váš zážitek z prohlížení stránek.

Lze si pomocí nich například zapamatovat, že už jste přihlášeni a nemusíte proto stále dokola vyplňovat přihlašovací údaje. Lze si pomocí nich uchovat vaše preference barev, pozadí, a podobných osobních nastavení.

Internet BillBoard si takto ukládá váš jedinečný identifikátor. K čemu jej potřebujeme my i vy se dočtete dále.

Tento identifikátor vypadá nějak takto: BBID-12345678901234567

Nepoznáme z něj tedy, jak se jmenujete, kde bydlíte, ale poznáme z něj například, že už jsme takový identifikátor někde na nějakých stránkách viděli.

Přečtěte si prosím, jak používáme tento identifikátor. Jsme přesvědčeni, že zjistíte, že je užitečný také pro vás.

Váš aktuální identifikátor je:

Tento identifikátor můžete kdykoli změnit. Tím navždy odpojíte jakákoliv data, která o vás máme uložena, od své osoby a svého počítače. To je totéž, jako bychom o vás v tom okamžiku vše zapomněli.

I když je jen velmi teoreticky možné spojit tento identifikátor s Vámi jako fyzickou osobou, chováme se ke všem datům, která jej obsahují, jako k datům osobním.

Pokud chcete, můžete si také přečíst, jak tento identifikátor ukládáme, jak tomu zabránit případně jak identifikátory smazat.

Proč sbíráme osobní data

Osobní údaje sbíráme ze dvou hlavních důvodů:

 • potřebujeme je pro naše vlastní účely a naši práci
 • jsou nezbytné kvůli potřebám našich klientů

Toto je seznam skutečných účelů zpracování osobních údajů, které by vás mohly ovlivňovat.

Proč Internet BillBoard potřebuje vaše osobní údaje

Většina dat, která sbíráme, potřebujeme pro naše klienty. V určitých případech však shromažďujeme osobní údaje pro naše vlastní potřeby. V takových případech jsme podle zákona považováni za "správce údajů". Toto je seznam důvodů, kvůli kterým sbíráme data pro naše vlastní potřeby:

Vylepšování naší webové stránky

Jako pro každou firmu je i pro nás důležité vědět, zda jsou naše webové stránky přehledné, snadno použitelné a zda pomáhají získávat nové zákazníky. Z tohoto důvodu uchováváme informace o průchodu čtenáře našimi stránkami – o tom kudy na ně vstoupil, kdy a za jak dlouho odešel apod.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců. Jsme přesvědčeni, že je to v souladu se zákonem, protože je to náš oprávněný zájem.

Bezpečnost

Ne všichni přistupují na naše stránky s dobrými úmysly. Hackeři či různí záškodníci nikdy nespí. Proto uchováváme informace o přístupech na naše webové stránky a služby - abychom pomohli zveřejnit a zabránit různým druhům útoků. Důležité pro nás je také chránit další data, která zpracováváme. Uchováváme si data jako jsou počty a četnost přístupů z konkrétního počítače, prohlížeče apod.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců. Jsme přesvědčeni, že je to v souladu se zákonem, protože je to náš oprávněný zájem.

Proč považujeme tyto data za osobní

Jednoduše proto, že obsahují IP adresu vašeho počítače.

Proč sbíráme osobní údaje pro naše klienty

Naši klienti využívají programy a aplikace, které vyvíjíme, aby byli schopní doručit a zobrazit reklamu ve svých webových stránkách, videopřehrávačích, mobilních aplikacích apod. To je pro naprostou většinu z nich základní zdroj pro financování provozu těchto stránek, které svým čtenářům poskytují zdarma. Bez reklamy by tyto stránky neexistovaly. A společnost by byla ochuzena o možnost volby, o různorodost názorů.

Tak jako si mobilní telefon dnes jen stěží představíme bez možnosti posílat a přijímat SMS, tak i reklama na internetu má některé funkce, bez nichž je již těžko představitelná.

Každý inzerent, který nakupuje internetovou reklamu, očekává informace typu:

 • Kolik různých lidí reklamu vidělo
 • Jak často (a kolikrát) ji viděli
 • Z jakých měst, okresů nebo krajů byli
 • Jaké prohlížeče použili
 • Kdy ji viděli
 • Apod.

Vy jako čtenáři internetových stránek nechcete být obtěžováni neustále toutéž reklamou nebo reklamou, která vás nezajímá. Ani ti, kteří si reklamu kupují, nechtějí plýtvat penězi na zobrazování reklamy někomu, kdo o ni nemá zájem.

Z toho důvodu je pro naše klienty důležité, abychom pro ně tato data zpracovávali. Níže najdete podrobnější soupis všech účelů, pro které data v zastoupení našich klientů zpracováváme.

Jsme přesvědčeni, že je to v souladu se zákonem, protože je to oprávněný zájem našich klientů. Přesto máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování. Zkontrolujte si, jaká jsou vaše práva.

Omezení počtu zobrazení

Ani vy, ani inzerenti nemají zájem na tom, aby se vám zobrazovala neustále tatáž reklama.

Z tohoto důvodu si musíme pamatovat, kterou reklamu jste již viděli, kolikrát a kdy naposledy. Za tímto účelem používáme unikátní identifikátory čtenářů internetových stránek, případně tzv. soubory cookie.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od posledního kontaktu s reklamou zpracovanou našimi systémy.

Popis reklamního prostoru

Aby byli naši zákazníci schopni prodat reklamu, musí být schopni popsat vlastnosti reklamního prostoru, který nabízejí - jinými slovy: popsat, kdo reklamy uvidí.

Tak jako v televizi má větší cenu reklama, kterou vidí hodně diváků, tak je i na internetu důležité, kolik různých lidí reklamu uvidí.

Proto používáme unikátní identifikátory čtenářů webových stránek k počítání statistik, např. o.:

 • Kolik různých čtenářů (uživatelů) může vidět reklamu konkrétní velikosti
 • Kolik různých uživatelů se nachází v určitém geografickém regionu
 • Kolik uživatelů používá různé verze prohlížečů
 • Apod.

Když jsou tato data reportována našim klientům, jsou již sloučená pro mnoho čtenářů, a nelze z nich tedy dovozovat nic o konkrétním uživateli, např. o Vás.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od posledního kontaktu s reklamou zpracovanou našimi systémy.

Popis výsledků reklamní kampaně

Prodá-li náš klient reklamu inzerentovi s tím, že ji uvidí minimálně 100.000 různých čtenářů, chce také inzerentovi prokázat, že se tak stalo a že své peníze utratil účelně.

Z toho důvodu používáme unikátní identifikátory čtenářů k počítání. např.:

 • Kolik různých uživatelů vidělo konkrétní reklamu
 • Kdy…
 • Kde (na kterém webu)…
 • Apod.

Když jsou tato data reportována našim klientům, jsou již sloučená pro mnoho čtenářů a nelze z nich tedy dovozovat nic o konkrétním uživateli, např. o Vás.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od posledního kontaktu s reklamou zpracovanou našimi systémy.

Automatizovaný prodej reklamních kampaní

Dostupný reklamní prostor našich klientů nabízíme jejich jménem do aukce. Přihazujícími jsou třetí strany (inzerenti nebo agentury jednající za inzerenty).

K tomu využíváme systém Ströer SSP, firmy Ströer SSP GmbH, informace o soukromí.

Když nabízíme reklamní prostor těmto třetím stranám, popisujeme je pomocí údajů, které by mohly být považovány za osobní. Prosím věnujte čas podrobnému popisu detailů těchto procesů.

Akcie se dnes již málokdy prodávají tak, jak jsme zvyklí na obrázcích z Wall Street. Obchodují mezi sebou spíše počítače než lidé. Podobně se vyvinul i svět internetové reklamy.

Kdykoli přijdete na stránky našeho klienta, nabídneme jeho jménem reklamní plochy na dané stránce případným inzerentům ve stylu:

„ Čtenář, kterého znáte pod identifikátorem abc123XYZ, právě navštívil stránku S, kde je reklamní plocha o velikosti VxŠ. Máte o ni zájem? Kolik nabídnete?“

Nejlepší nabídku spolu s reklamami, které do našich programů vloží přímo náš klient, vyhodnotíme a vybereme nejvhodnější reklamu dle nastavení klienta.

Protože je součástí nabídky i informace o vaší IP adrese a případně o jedinečném identifikátoru čtenáře, považujeme tyto údaje za osobní.

Pokud bychom to neudělali, inzerent by nemohl vyhodnotit, zda jste už danou reklamu neviděli příliš často, nebylo by možné popsat výsledky kampaně (kolik různých uživatelů vidělo určitou kampaň) atd. Proto tuto činnost považujeme za oprávněný zájem našich klientů – nebo klientů našich klientů.

Všechny tyto subjekty podléhají stejným omezením při nakládání s osobními údaji podle směrnice GDPR. Nemohou legálně používat vaše data k žádným jiným účelům než výše popsaným.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od posledního kontaktu s reklamou zpracovanou našimi systémy.

Zamezení podvodů

Ne všichni uživatelé internetu jsou bohužel poctiví. Existují firmy i jednotlivci, kteří se snaží nepoctivou cestou vydělat peníze z reklamy, kterou nikdy nikdo nevidí apod. Proto musíme zpracovávat osobní údaje jako IP adresy a s nimi spojené technické údaje o počítačích, na které byla doručena reklama, o použitých prohlížečích apod., i za účelem zabránění nebo omezení podvodům.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců.

Cílení reklamy

Někteří inzerenti mají specifické požadavky na to, jaký typ čtenáře by měl nebo neměl jejich reklamu vidět. Z těchto důvodů je někdy nezbytné použití osobních dat.

Jde zejména o tyto požadavky:

 • Pouze čtenáři, kteří se připojují k internetu z daného města, kraje apod. (vyžaduje zpracování IP adresy)
 • Pouze čtenáři, kteří se připojují z určité firmy (vyžaduje zpracování IP adresy)
 • Pouze čtenáři, kteří viděli nebo naopak neviděli předchozí kampaň inzerenta (vyžaduje zpracování unikátního identifikátoru čtenáře)
 • Pouze čtenáři, kteří si např. u inzerenta koupili v posledním měsíci televizor (vyžaduje zpracování unikátního identifikátoru čtenáře)

Z IP adresy lze odvodit město, ze kterého se čtenář připojuje, v některých případech i z jaké firmy apod.

U čtenářů, kteří mají unikátní identifikátor, si pamatujeme, které reklamy viděli.

Naši klienti si mohou čtenáře také „označit“ unikátními identifikátory s různými významy. Např. značka „A89F“ může znamenat: „uživatel, který si koupil televizor“. Jejich významu rozumějí a pomocí nich zobrazí reklamu jen těm, kteří si např. koupili televizor.

Tyto informace jsou uchovávány po dobu 3 měsíců od posledního kontaktu s reklamou zpracovanou našimi systémy.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Protože zpracováváme většinu osobních údajů pro naše klienty, měli byste z právního hlediska v případě námitky nebo připomínky primárně kontaktovat je (naše klienty). Za předpokladu, že jste k nám přišel z webové stránky klienta, měli byste nejdříve kontaktovat vlastníka tohoto webu.

Pokud si nejste jisti nebo máte nějaké pochybnosti, neváhejte nás kontaktovat. V případech, kdy se váš dotaz týká třetí strany, pokusíme se vám pomoci oslovit správného adresáta.

V případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje pro naše vlastní účely, nás můžete kontaktovat s libovolnými připomínkami, požadavky atd.

Obecně máte následující práva jako "subjekt údajů", tj. osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají:

 1. Pokud je zákonem vyžadován váš souhlas ke zpracování vašich dat, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.
 2. Pokud je Internet BillBoard „správcem“ vašich dat, tj. pokud data zpracováváme pro vlastní účely a potřeby, máte právo na přístup k vašim osobním údajům a můžete požadovat jejich opravu
 3. Máte také další práva, jako je právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování, právo na podání námitek ke zpracování z marketingových důvodů, právo na přenos vašich dat.
 4. Máte právo vznést nesouhlas se zpracováváním vašich osobních údajů.
 5. Máte právo vznést námitky u příslušného státního orgánu odpovědného za ochranu osobních údajů (UOOU).

Upozorňujeme, že většina z těchto práv je upravována různými podmínkami, z nichž některé jsou uvedeny výše.

Snažili jsme se zde vysvětlit, proč potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pokud existuje zákonný požadavek na váš výslovný souhlas, NEJSTE povinnen nám tento souhlas poskytnout. Pokud se rozhodnete nám svůj souhlas poskytnout, máte právo kdykoli jej odvolat.

Vezměte prosím na vědomí, že existují právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů, které nevyžadují váš souhlas. Například můžeme mít oprávněný zájem pro zpracovávání některých osobních údajů z důvodů bezpečnosti dat. V těchto případech jsme ale stále povinni vás informovat o účelech tohoto zpracování. To je obsahem těchto stránek..

Pokud odvoláte svůj souhlas, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely, které vyžadovaly odvolaný souhlas.

Pokud chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete to udělat:

 1. e-mailem na adresu gdpr@cz.stroeer-labs.com
 2. písemně na adresu: Internet BillBoard a.s., Beethovenova 2, Opava, 74601, Czech Republic

V případě jakýchkoli dotazů nebo potřeby informací týkajících se ochrany osobních údajů, odvolání souhlasu nebo v případě jakýchkoliv stížností nás prosím kontaktujte výše popsanými způsoby.

Vezměte prosím na vědomí, že se musíme ujistit, zda skutečně diskutujeme o vašich osobních údajích = údajích patřících k vaší osobě. Nemusí to být vždy snadné, protože nemáme žádné nástroje k přímému propojení našich údajů s konkrétní fyzickou osobou. Nevíme, jestli jedinečný unikátní identifikátor čtenáře patří např. Janu Novákovi nebo někomu jinému.

Proto nejjednodušší způsob může být zapomenout o vás všechno.

Pojmy

Upozorňujeme, že zde nejsou použity přesné právní definice. Spíše se snažíme vysvětlit situaci v prostém, srozumitelném jazyce.

Oprávněný zájem

Direktiva GDPR umoňuje spravovat vaše osobní údaje na základě několika důvodů. Jedním z nich je oprávněný zájem. V podstatě říká, že pokud vám zpracováním těchto údajů na naší straně nevzniká žádná významná újma, zatímco nám to nějakým způsobem pomáhá v naší činnosti jako firmy, máme pro daný účel na zpracování vašich údajů právo.

Pro některé účely zpracování vašich osobních dat je potřeba výslovného informovaného souhlasu subjektu údajů, tedy vás. Je to zejména tam, kde byste takové zpracování neočekávali, nebo pokud zpracováním osobních údajů může dojít k výraznému zásahu do vašeho života či jiných práv.

V případě internetové reklamy jde zejména o souhlas s vytvářením vašeho “osobnostního profilu” za účelem cílení reklamy – jako např. jakého pohlaví můžete být, jaké jsou vase zájmy apod. Internet BillBoard předává informaci o vašem souhlasu či nesouhlasu pro různé účely zpracování vašich dat všem svým technologickým partnerům, kteří jsou povini se jimi řídit stejně jako my.

Správce

Správcem osobních údajů je ten, kdo rozhoduje o skutečnosti, že nějaké osobní údaje budou zpracovávány, proč a za jakým účelem. Pro vlastní zpracování těchto údajů si správce může najmout třetí stranu, která je jeho jménem zpracuje. Tato třetí strana se pak nazývá Zpracovatel.

Zpracovatel

Zpracovatel je někdo, kdo jménem správce zpracovává osobní údaje. Zpracovatel v tomto případě pouze plní zadání správce a na zpracování osobních údajů nemá sám svůj zájem.