Monetizace reklamního prostoru vydavatelů jednoduše a bezpečně

200 wydawców

korzysta z naszego systemu

w 20 krajach

wykorzystuje się nasze systemy

chráníme bezpečí

vydavatelů i jejich uživatelů

2 miliardy reklamních pozic

zpracováno denně

24 miliard reklamních formátů

odbaveno denně

30+ połączonych platform DSP

prowadzących aktywne zakupy

Generowanie wpływów dla wydawców

Dáváme kontrolu do rukou našich klientů.

Optimalizační nástroje zajišťují maximalizaci zisků.

Programatické řešení

Automatizovaný prodej pomocí SSP platformy.

Všechny formáty reklam, dostupné technologie a bezpečnostní prvky.

iBILLBOARD je součástí rodiny Ströer labs

Kluczowe cechy warte poznania

Jesteśmy zawsze w pobliżu. Zapewniamy wsparcie klienta lokalnego (zarówno biznesowe, jak i techniczne) na terenie Czech, Polski i Turcji.
Nie musisz iść na kompromisy. Wykorzystuj formaty internetowe, video i reklamę mobilną. Stosuj model płatności, który najlepiej odpowiada Twoim celom.
Bezpośrednia sprzedaż reklam bez ograniczeń. Zarządzanie zasobami reklamowymi i sprzedaż bezpośrednia lub automatyczna za pośrednictwem systemu aukcyjnego. Wszystko z jednego miejsca.
Reaguj elastycznie na bieżące sytuacje. Nasze rozwiązanie szybko i innowacyjnie odpowiada na rozwój rynku, nowe technologie i konkretne zapotrzebowania.